Af Dorit Glintborg

dorit@herpaaoeen.dk

Der bliver ikke bygget boliger på det store grønne område ved Ørodde, nogle kender som Kvejborgs Eng, og endnu flere nok som den gamle dyrskueplads i Nykøbing.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Morsø Kommune, Meiner Nørgaard fastslår overfor Her På Øen, at det nævnte område skal bibeholdes, som det er til rekreative formål og til offentlig brug.

  • Det udelukker så ikke, at man med tiden kan implementere nogle tiltag, der falder naturligt ind i den grønne oase, og som både fastboende og turister vil have glæde af. Men boligbyggeri bliver der ikke tale om, understreger Meiner Nørgaard.

Han er personligt meget glad for udfaldet af forslagets behandling på teknik- og miljøudvalget.

Masterplanen om Nykøbing er en del af hele kommuneplanen, og Ørodde-området er blot en lille del af et stort regnestykke.

  • Det har aldrig været Dansk Folkepartis ønske, at der skulle bygges boliger på Kvejborgs Eng, men forslaget om boligbyggeri i området var en del af forslaget. Jeg er meget glad for, at borgmesteren og jeg allerede i mandags blev enige om at fremsætte det forslag, som endte med at blive enstemmigt vedtaget i teknisk udvalg i dag, fortæller Meiner Nørgaard.

Han tilføjer, at der efter hans opfattelse er god grund til at passe på og bevare de grønne oaser, en by som Nykøbing er så heldig at have.

Pressefoto.