Af Dorit Glintborg

dorit@herpaaoeen.dk

Familien til den mindreårige dreng ønsker ikke at udtale sig yderligere.

Her På Øen kunne i går bringe flere historier vedrørende kromand, Jens-Peter Skov, Sallingsund Færgekro.

En historie omhandlede det årelange samarbejde med Det Danske Kongehus, hvor der andre steder i pressen blev oplyst, at den lokale kromand ikke længere skulle være hofleverandør.

Til Her På Øen forklarede Jens-Peter Skov, at han faktisk aldrig har haft prædikatet ”hof-kok”, idet han aldrig har lavet mad i kongehusets køkkener, men alene har hjulpet ved servering sammen med sine ansatte.

På den måde har der ifølge kromanden aldrig været en fast aftale, men der er løbende lavet aftaler om et samarbejde med Kongehuset.

Familien til mindreårig dreng ønsker sagen for retten

En anden historie i går omhandlede en række tidligere ansattes i Ekstra Bladet fremsatte kritik af Jens-Peter Skovs ifølge dem grænseoverskridende adfærd, ofte med seksuelle undertoner.

Konfronteret med dét beklagede Jens-Peter Skov i går i Her På Øen, hvis hans opførsel har været krænkende for nogen.

Derfra gik samtalen med kromanden over i en episode i september sidste år på rutebilstationen i Nykøbing, hvor Jens-Peter Skov blev anmeldt for seksuel omgang med en mindreårig dreng.

Familien til den mindreårige dreng siger i dag til Her På Øen, at den håber at få sagen for retten.  Midt og Vestjyllands Politi har ikke vurderet at kunne finde bevis for, at der ikke var tale om frivillighed, og der har derfor ikke været rejst tiltale.

  • Indtil videre har anklagemyndigheden hos Midt og Vestjyllands Politi afvist at køre sagen i retten, men det har vi klaget over, og vi håber at kunne få rejst tiltale, siger moderen til den i dag 15-årige dreng til Her På Øen. Hun tilføjer: Uanset, om det var frivilligt eller ej, så er min søn altså kun 15 år, og var dengang kun 14.

Herudover ønsker familien ikke at kommentere på tingene.

Her På Øen beklager, hvis skillelinjen mellem historierne i går blev lidt for uskarp.

Arkivfoto.