.

Af Dorit Glintborg

dorit@herpaaoeen.dk

Enhedslisten Morsø har endnu en kandidat klar til kommunalvalget.

Det er Poul Noppenau Sørensen, der bor i Sejerslev på Nordmors.

  • Jeg har været politiker siden jeg i sort/hvid så min far i TV-avisen, hvor han var sammen med Anker Jørgensen. Han gav mig inspiration til altid at hjælpe dem, der ikke kan hjælpe sig selv, fortæller Poul Sørensen til Her På Øen

I skolen kom han i elevrådet, og blev meget bevæget, da han blev valgt ind i ungdomsrådet.

  • Her gav Morsøs unge mig det ansvar at være deres stemme i kommunen. I mine voksne år har jeg tidligere været aktiv i SF og med mit eget parti, Morsø Natur, inden Enhedslisten blev mit parti.

Natur og miljø

Poul Sørensen vil gerne udvikle landbruget, specielt indenfor griseproduktionen. Han mener, at de står for en stor del af forureningen med CO2 og kvælstof, og at der er stor fare for nye pandemier, fordi der ingen styr er på MRSA. Ligeledes mener han, at transporten af grise straks bør begrænses.

Hans mål er at få et slagteri på Mors igen.

  • Som jæger vil jeg gerne, at der bliver etableret faunabælter og vild/urørt skov til de vilde dyr.

 

Ungepolitik

Unge på Mors skal ifølge kandidaten have mere plads, mere frihed. Han ønsker skabt nogle bedre rammer for unge. Der skal skabes steder, hvor de kan “rode og regere” igennem ansvar. Poul Sørensen forestiller sig en halv kilometer asfalt udlagt til afbrænding af dæk, så det kan ske på sikker grund.

Sundhed:

Poul Sørensen vil sikre ældre og handicappet adgang/tilgængelighed til naturen. Sikre at de ansatte i sundhedssektoren trives, og kan sikre en ordentlig og stabil pleje af vore ældre og syge medborgere.

Liv i yderområderne

Enhedslisten Morsøs kandidat vil  sørge for, at de to tilbageværende skoler i yderområderne ikke bliver lukket.

  • Der må ikke pålægges forældre i yderområderne ekstra omkostninger ved at skulle i friskole/privatskole for at deres barn kan komme i en skole i nærområdet. Skabe flere arbejdspladser, i forbindelse med udviklingen af landbruget, siger han til Her På Øen.