Af Dorit Glintborg

dorit@herpaaoeen.dk

Morsingboer over 60 år har flere krydser end de to til kommunalvalg og regionrådsvalg at sætte den 16. november.

Der er samme dag nemlig også valg til seniorrådet i Morsø Kommune.

Seniorrådet sikrer dialogen mellem ældre borgere og kommunalbestyrelsen, og fremmer samarbejdet mellem kommunen og de forskellige organisationer på ældreområdet.

Seniorrådets økonomi er sikret igennem årlige bevillinger fra Morsø Kommune, og det består af fem medlemmer og tre suppleanter.

De nuværende medlemmer af seniorrådet på Mors er Mejner Aggerholm Nielsen, Kirsten Nielsen, Gunnar Mogensen, Hanne Haaning og Erik Fuglsang.

Hanne Haaning, Kirsten Nielsen og Erik Fuglsang fortæller til Her På Øen, at de alle tre genopstiller, og dermed håber på stemmer den 16. november.

Hanne Haaning og Erik Fuglsang er i gang med første periode af fire år, mens Kirsten Nielsen sidder i sin anden periode.

Alle tre siger samstemmende, at der er meget at kæmpe for, når det gælder en værdig og omsorgsfuld politik for ældre morsingboer.

Hanne Haaning bor i Erslev, Erik Fuglsang i Nykøbing, og Kirsten Nielsen i Sønder Dråby.

De tre morsingboer er aktive i lokalsamfundet på hver deres område.

Blandt andet er Hanne Haaning direktør for Bedre Boliger på Mors, mens Kirsten Nielsen er formand for Ældre Sagen på Mors, og Erik Fuglsang er næstformand i Højskoleforeningen.

Alle tre genopstiller som nævnt til valget til Seniorrådet i Morsø Kommune.

Foto: Her På Øen.

Fra venstre ses Hanne Haaning, Erik Fuglsang og Kirsten Nielsen.