Det er en samlet kommunalbestyrelse, som står bag budgetforliget 2022 i Morsø Kommune, og Her På Øen har fra Morsø Kommune modtaget denne pressemeddelelse om forliget.

Fokus har især været på at sikre velfærdsydelserne og skabe rum for udvikling i et særdeles vanskeligt budgetår. Budgettet har været udfordret af, at man kun har fået 16 millioner i særtilskud samt mulighed for lån af 13 millioner kr. fra staten. Baggrunden er blandt andet et stigende pres på velfærdsydelserne i takt med den demografiske udvikling i området. Samlet set omfatter budgetforliget netto ca. 1,6 milliarder kr.

Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester Morsø Kommune: Jeg vil gerne kvittere alle parter for, at det igen er lykkedes lave et robust og samlet forlig – især her i et valgår. Omstændighederne gør, at budgettet indeholder nogle nænsomme tilpasninger, som jeg anerkender, vil påvirke rundt omkring. Samtidig er jeg glad for, at vi fastholder en udviklingsorden, som det har været kendetegnene i de seneste to perioder. Den dagsorden kan vi se virker – blandt andet med større tilflytning af unge og et erhvervsliv som blomstrer, hvilket bekræftes af Dansk Industri, som placerer os som Nordjyllands mest erhvervsvenlige kommune.

 Tore Müller, gruppeformand Socialdemokratiet (A): Der er leveret et ansvarsfuldt og seriøst arbejde og en vilje til at få enderne til at nå sammen i dette forlig. På trods af opgavens alvorlighed, synes jeg det er lykkes os at finde et nogenlunde balanceret leje, hvor jeg har arbejdet for at velfærdsområderne skulle skånes mest muligt. Samtidig har vi begrænset mængden af nye anlægsønsker, fordi vi allerede har igangsat en del projekter der arbejdsmæssigt trækker ind i 2022. Jeg er derfor specielt glad for, at det alligevel er lykkes at få afsat midler til cykel- og vandrestier og ikke mindst tiltrængte forbedringer af udendørs læringsrum og legepladser på vores skoler og institutioner.

 Meiner Nørgaard, gruppeformand Dansk Folkeparti (O): Forudsætninger har været vanskelige. Det til trods er jeg glad for, at alle partier er med i forliget. Personligt hæfter jeg mig ved, at der ikke kommer til at ske serviceforringelser på børne-, skole- og ældreområdet. Kort sagt så undgår vi en tilpasning af de varme hænder. Derudover så er jeg tilfreds med, at der stadig er plads til at sætte en udviklingsdagsorden. Jeg vil særligt fremhæve den kæmpestore infrastrukturpulje på 21 millioner kr. Her kan vi realisere mange af borgernes ønsker om cykelstier, vandreruter og selvfølgelig også veje og fortove. Personligt er jeg også glad for, at vi kan støtte op om tiltaget ved Dragstrup Naturpark, som vil gøre den vestlige ende af vådområdet Jølby Nor mere attraktiv for besøgende. Det ligger godt i tråd med de andre tiltag, som gavner den grønne omstilling. Hanne Haldrup, gruppeformand Venstre (V): Det er godt gået, at alle partier har tilsluttet sig forliget. Sammen har vi sikret, at vi kan fortsætte med at tilbyde god service og skabe plads til nye anlæg. Vi er lykkedes med tilpasse velfærdsområder meget skånsomt. Børneområdet bliver ikke ramt og på det sociale område er rammebesparelser lagt ud til Det Sociale Udvalg, da de har større indsigt i mulighederne for tilpasning. Vi er glade for, at udviklingstiltagene fordeles bredt over på hele øen. Blandt andet er der afsat midler til et Havnehus i Sillerslev, toiletfaciliteter ved Klosterfjorden, et kommende springcenter i Nykøbing og en stor styrkelse af infrastrukturen i form af cykel-/vandrestier og asfalt. I Dragstrup støtter vi en arbejdsgruppe med oprettelse af et naturområde i forbindelse med vores vådområde. 6. september 2021 Desuden vil jeg fremhæve vores fortsatte støtte til handelschefen og den udvikling, der er gang i her – efter en svær tid med Covid19. Biodiversiteten støttes ved, at vi afsætter 100.000 til projektet Danmarks Vildeste Kommune. Endelig vil jeg fremhæve, at vi vil arbejde på at imødekomme ansøgningen fra UngKult om et finde et fast hus til aktiviteter – hvilket helt naturligt støtter op om vores ungepolitik.

Viggo Vangsgaard, gruppeformand SF ‒ Socialistisk Folkeparti (F): For os er det vigtigt, at når man i bedre tider bruger penge, så skal man også tage ansvar, når der er en stram økonomi. I den forbindelse vil jeg også gerne fremhæve den gode tone i forhandlingerne. Selvom der er kraftige besparelser, så er vi lykkedes med at friholde børne-, skole- og ældreområdet. Jeg er også glad for, at vi er med til at fremme den grønne omstilling af bilparken. Personligt så er jeg tilfreds med, at vi nu får solcellebelyste redningsstiger i alle havne, og at vi får startet på en renovering af Næssundhavn. Jeg vil også fremhæve, at cykelstier og kystruten nu får højere prioritering i de midler, vi har afsat til vejvedligeholdelse. Til sidst er det rigtig godt, at vi nu også kan få etableret et Havnehus i Sillerslev til glæde for den lokale udvikling og turismen.

Ellen Philipsen Dahl, gruppeformand Demokratisk Balance (M): Det er dejligt op til et valg, at vi alle er enige om næste års budget. Selvom vi enkelte steder har måtte indskrænke os, så er jeg glad for, at vi også prioriterer en udviklingsdagsorden for hele øen. Med en udviklingspulje på 750.000 kr. samt at vi tilfører opstartspuljen 474.000 kr., så det vil være muligt at igangsætte nogle af de udviklingsprojekter, der i flere år har været på dagsordenen. At der fokuseres på en helhedsplan for hele øen ses blandt andet ved prioritering af det kommende søsportscenter, Monas hus, støtte til renovering af Næssundhavn og et nyt Havnehus i Sillerslev. For DB har det ligeledes været et stort ønske at bakke op om støtte til handelschefen, projektet omkring Danmarks Skaldyrshoved, og at der afsættes midler til at styrke turismen i form af blandt andet bedre skiltning, flere stier og mere belysning på hele øen.

Jette Jepsen, gruppeformand Radikale Venstre (B): Det er et hårdt budgetår og enkelte steder vil det komme til at gøre ondt. Jeg føler dog, at besparelserne er sket med omtanke. Jeg gik også ind til forhandlingerne med nogle ønsker. Mit ønske omkring stop for brug af sprøjtemidler, var det ikke nødvendigt at forhandle om, da regeringen kommer os i møde med et kommende udspil med et forbud mod brug af Round Up. Jeg er også glad for, at der er blevet lyttet til vores ønsker om at øge biodiversiteten med midler til projektet Danmarks Vildeste Kommune. Derudover er vi meget tilfredse med opgraderingen af cykelstiplanen. Flere cykelstier står højt på vores ønskeseddel. Sidst og ikke mindst er jeg glad for samarbejdet med andre partier i kommunalbestyrelsen om den kommende forskønnelse af havnemiljøet i Næssund, som vi sammen har kunnet løfte til en realisering. Jeg har under årets forhandlinger oplevet en særlig god dialog. Både om de svære prioriteringer, men også om udviklingsønskerne i budgetforliget.

 Henning Sørensen, udvalgsformand for Det Sociale Udvalg, Venstre (V) Jeg er meget glad for, at vi er lykkedes med et samlet budgetforlig, uden at vi skal beskære vores ældreområde. Vi har fået mange input fra borgerne, og det er der blevet lyttet til – så vi kan bevare de mange værdighedstilbud til de ældre. Vi skal desuden gang med en rammebesparelse på 700.000 kr. på det sociale område. Det skal vi nok komme godt i mål med, ved at fortsætte vores planlagte omstrukturering.

Foto: Morsø Kommune.