Her På Øen bringer her et læserbrev fra Bente Lyndrup, Vils:

Hastværk er lastværk

Nykøbing Havn er hjertet i byen og byen er gennem mere end 750 år bygget op omkring den. I alle årene har det offentlige fastholdt, at skulle have råderet gennem ejerskab til kajer og bygninger.

Kommunal planlægning er en lang proces, med høringer i offentligheden, det kan være besværlig.

Morsø kommunalbestyrelse vedtog en plan for Nykøbing havn den 3.marts 2022, hvor turistkontoret var tegnet ind sammen med kajen til turbåden.

Blækket kan dårlig have været tørt i protokollen, før turistkontoret blev opsagt i deres lejemål, de må have fået mundkurv på, for ingen anede noget. Lige pludselig bliver det gamle toldkammer , som er vores allesammens, sat til salg den 30.6. med frist den 6.8.22. med det formål at skabe liv på havnen.

Vi er mange, som kender havnen og omgivelserne, som forundres. Hvad sker der? De politikere som har udtalt sig siger det er en enig kommunalbestyrelse og det bliver så godt, hvordan kan man udtale det, med mindre der er en forudaftale med en køber?

Hvor store ambitioner har kommunalbestyrelsen? Hvad med vores erhvervshavn som ligger i den nordlige del af havnen? Det havde været passende om man havde taget den store debat om havnens fremtid? Skal muslingeflåden jages ud eller hvad? Skal lossekajen og kranen stadig være der, hvad med pakhusene?

Jeg synes det er synd for de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer at blive fanget i det her. Helt ærlig jeg synes det er meget dårligt politisk håndværk. Jeg synes det er manglende respekt for byen og øen at arbejde på den måde.

Bente Lyndrup

Vils

Foto: Privatfoto indsat i Her På Øen arkivfoto.