Her På Øen har modtaget et læserbrev fra Jesper Balle Kristensen, der er viceborgmester i Morsø Kommune for Venstre, efter at han blev nyvalgt til kommunalbestyrelsen ved valget i november 2021:

Campingplads, boldbaner og Havnen 4

Var der mere natur på Ørodde frem til 2018?

Diskussionen om campingpladsen, og de tidligere boldbaner, er igen blusset op i forbindelse med debatten om Havnen 4.

Frem til 2018 var boldbanerne på Ørodde i brug flere gange ugentligt. Der var liv og en masse mennesker. Unge som ældre brugte flittigt de nyslåede fodboldbaner. Der blev spillet fodbold såvel om aftenen som i weekenden.

Gav det mere natur, end hvis man forestillede sig, at området en dag skulle bruges til turismeformål?  Efter min mening – nej. Der vil stadig være den samme natur, og de rekreative områder bevares, som de er i dag. En boldbane, der er blevet slået ugentligt, er hverken rekreativt eller natur. Det er bare en boldbane.

Hvis der, med tiden, kommer interesse for at skabe et nyt tilbud på de tidligere boldbaner, hvad så med campingpladsen? Ja så ligger der stadig en mulighed for at bygge boliger på det område, hvis den, til den tid siddende kommunalbestyrelse, ønsker det. Området ligger i dag helt op ad eksisterende boligbyggeri, en naturlig skellinje mellem by og Ørodde er for mig Pavillonvej.

Fjerner man natur og rekreative områder ved at bruge området til boliger? Ikke i min optik. En campingplads er ikke en del af naturen. Det kan godt være, der løber rådyr og harer rundt på pladsen, men det gør der også i folks haver.

Diskussionen om campingpladsen og boldbanerne handler nu om natur og rekreative områder, men altså helt uden grund.

Man har, fra dele af det politiske spektrum på Mors, ønsket at skabe en voldsom debat om området. Men man har gjort det ved at blande alt for meget ind i debatten, som ikke har med sagen at gøre.

Hvor er de kritiske spørgsmål til modstanderne?

Når det, gang på gang, bliver nævnt, at man vil fjerne naturen fra byen, at byens grønne åndehul forsvinder, hvor er så pressens kritiske spørgsmål? Der er ikke tale om at fjerne naturen, det er bare den dagsorden der har fyldt i den lokale presse. Når det er den vinkel, der får lov at stå i pressen som værende sandheden, vil de berørte borgere selvfølgelig bekymre sig.

Naturen får lov at forblive som den er på Ørodde. Men det kan godt ske, at der kommer lidt mere liv rundt om naturen.

Den nuværende debat om Havnen 4 er begyndt at gå i retning af, at kommunalbestyrelsen ønsker at fjerne bygningen, og nedlægge alt turisme på Mors. Det er bestemt ikke tilfældet. Tværtimod ønsker vi at bruge bygningen til at fortsætte den positive udvikling, som vi ser på området ved havnen. Her spiller den markante bygning selvfølgelig en stor rolle. En enig kommunalbestyrelse står bag beslutningen, og jeg mener, at det er den rigtige beslutning. Ved at benytte den flotte bygning og dens placering til fulde, vil det gavne turismen.

Jeg tror, at de turister der skal ind omkring øens turistkontor, nok skal finde frem til den nye placering. Der har været skrevet en del om afstanden fra lystbådehavnen til turistkontoret. Udover lystbådene er der også en autocamper-plads ved lystbådehavnen, så afstanden spiller selvfølgelig ind. Den nuværende afstand er omkring 300 meter. Laver man en afstandsmåling fra lystbådehavnen og eksempelvis til Lilletorv, så siger den omkring 550 meter. Jeg tror ikke, at de ekstra 250-300 meter holder turisterne væk fra turistkontoret. Derimod tror jeg, at de nok skal finde frem til den nye placering og forhåbentligt gå en tur igennem vores altid fine gågade.

Jeg ønsker bestemt ikke at ødelægge turismen på Mors og mener ikke, at beslutningen om at udbyde Havnen 4 til salg vil resultere i det, men det er selvfølgelig tilladt at være uenig.

Jesper Balle Kristensen, Venstre, Viceborgmester i Morsø Kommune.

Pressefoto isat Her På Øen-foto.