Her På Øen har modtaget nedenstående læserbrev fra Viggo Vangsgaard, 1. viceborgmester i Morsø Kommune for SF Thy/Mors

 

Vi har i dag haft møde i udvalget for Teknik og Miljø i Morsø kommune.

Et af punkterne var etablering af fortov på den ene side af Sundbyvej i Sundby til sikring af de gående på strækningen fra det tidligere NCC til viadukten over A26.

Mange af os politikere har under valgmøder og til møder med borgere i Sundby lovet fortov på strækningen, men under behandlingen af sagen på mødet i dag onsdag var jeg desværre alene om at opfylde tilsagnet om fortov, hastigheds sænkende bump og hævede flader ved stadion, Over Bakken og ved kroen.

 

Herunder mit forslag som blev stemt ned af Venstre, DF og Socialdemokratiet til fordel for et stærkt reduceret forslag.

Mit forslag som senere kommer for Kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslag:

 

Kantstensafgrænset fortov fra Øst Vildsund kro til viadukten på nordsiden af vejen. Herunder sikring af vejvand.

3 fartdæmpere fra Over Bakken til Minkfordercentralen.

Opfyld i stedet for støttemure. (Undgå fald risiko) Med undtagelse af ved hus med støttemur på nuværende.

De steder hvor der er mangel på plads til 1,5 m fortov kan vejen forlægges med asfalt i sydsiden, med undtagelse i svinget ved Minkfodercentralen.

Hævede flader med farve ved Stadion, Over Bakken og hele forpladsen foran kroen.

Der etableres ikke 2 minus 1 vej i første omgang, efter projektets afslutning foretages en vurdering af om tiltagene har været nok til at nedsætte hastigheden og hvis ikke, at der etableres 2 minus 1 vej gennem hele Sundby.

P plads ved forsamlingshuset renoveres.

Fortovet i Sundby øst renoveres via driftsmidler.

Forslaget financieres ved:

Anlægsbevilling fra byfornyelse kr. 900.000

Anlægsbevilling “Trafiksikkerhedsplan og fortove, Sundby” kr. 800.000

Den resterende finansiering tages fra Infrastrukturpuljen forventet kr. 1.900.000 – endeligt beløb påsættes sagen efter en ny beregning af forvaltningen inden fremlæggelse i ØK/KB

Jeg håber Morsø kommunalbestyrelse kommer på andre tanker og tænker på hvad de har lovet i sidste valgkamp.

 

Pressefoto.