Af Dorit Glintborg

dorit@herpaaoeen.dk

Han sad i bestyrelsen i Morsø Landboforening fra 1993 til 2005, de fleste af årene som formand.

Han sad i kommunalbestyrelsen på Mors for Konservative i to perioder fra 2005 til 2013.

Han har været formand for Limfjordsrådet.

Han har siddet i Viborg Amts Landboforening, og arbejdet sammen med Peter Gæmelke.

Og så har han slået Michael Dahlgaard i en vanddyst ved havnen i Nykøbing i sommeren 2009.

Billedet herunder stammer fra begivenheden, og Poul Roesen står flankeret af Michael Dahlgaard og Meiner Nørgaard.

Der er med andre ord tale om Poul Roesen fra Sejerslev, som i Her På Øens nye serie ”Hvor blev de af?” til en start kan forsikre:

  • Dorit, jeg er ikke gået i stå.

Og nej, det er den energiske og engagerede morsingbo bestemt ikke.

Efter kun få minutters samtale står det tydeligt journalisten klart, at Poul Roesen er ligeså aktiv og passioneret som altid, selvom han i dag sjældent optræder i de lokale og regionale medier.

 

Godt gift

Samtidig med sine mange poster over årene, har Poul Roesen haft sit landbrug i Sejerslev. Og som han siger med et glimt i øjet:

– Jeg har altid været godt gift, og haft gode medarbejdere til at passe mit landbrug, når jeg ikke var hjemme. Ellers kunne jeg ikke have haft alle de poster.

Poul Roesens landbrug dengang betegner han i dag som et husmandssted, sammenlignet med nutidens store bedrifter.

Han havde dengang 150 søer og 100 hektar land. Dengang var det meget, men tiderne har ændret sig.

 

  • Jeg nyder og afstresser i de enge

I dag har Poul Roesen solgt søerne og bortforpagtet det meste af jorden, ligesom en del af bygningerne er lejet ud. Men han har stadig selv 20 hektar, hvor hans 10 kreaturer af racen Galloway sørger for helårsgræsning, og på bedste Morten Korch-vis naturligvis går sammen med deres kalve, som selv drikker køernes mælk.

  • Jeg nyder rigtig meget at se køerne og kalvene gå sammen på marken, og helårsgræsningen gør, at der kommer mange insekter og vadefugle. Men succeskriteriet er, at vi får storken tilbage, fastslår Poul Roesen, og tilføjer, at storkereden selvfølgelig ér klar.

 

Arbejder i dag som graver

I dag tjener Poul Roesen til føden ved sit arbejde som kirkegraver ved Ejerslev og Jørsby Kirker. En stilling, han har haft i nu fire år, og som han nyder meget.

  • Det med at have frihed under ansvar passer perfekt til mig, fortæller Poul Roesen, som glæder sig over et godt samarbejde med menighedsrådet.

At holde hele kirkegården fin, er en æressag for ham, og han vil snart kunne løfte sløret for nye tiltag på de to kirkegårde i Ejerslev og Jørsby.

 

Eget firma for rådgivning om miljø

Da kommunalpolitikken blev lagt på hylden, startede Poul Roesen i 2013 – sideløbende med sit landbrug – eget konsulentfirma med rådgivning om miljø.

Vand og Natur hedder firmaet, og her rådgiver Poul Roesen både kommuner og lodsejere i sager om græsningsaftaler, dræn og grøfter, der skal give bedre forhold for orkidéer og om vådområder.

For det med naturen har alle dage ligget Poul Roesen nært.

  • Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Men hvis jeg skulle vælge et erhverv i dag, ville jeg være naturlandmand, fastslår han.

 

Mange jern i ilden

Poul Roesen havde i 2005 et meget flot førstevalg til kommunalbestyrelsen på Mors, hvor han som konservativt medlem sad i to perioder. Indtil 2013, hvor han ikke stillede op igen.

Springet til kommunalpolitik kom efter stoppet i landboforeningen i 2005.

Ligesom starten af eget firma kom efter stoppet med kommunalpolitik.

Sideløbende med eget firma og arbejdet som kirkegraver, er Poul Roesen i dag aktiv som frivillig på landbrugsmuseet Skarregaard, som han sammen med en gruppe andre ildsjæle arbejder på at sætte i pæn stand igen.

  • Vi er mange på Nordmors, der er grædefærdige over, hvor forfalden, gården har fået lov at blive. Vi sætter den i stand for Skarregaards skyld. Vi mener, den er Morsøs Hjerl Hede, fortæller Poul Roesen, som også sidder i fredningsnævnet. Og har fået to børnebørn.

 

Spændende år i kommunalpolitik

Årene i kommunalpolitik her på øen er nogle, der tænkes tilbage på med glæde.

Poul Roesens første periode i kommunalbestyrelsen blev Egon Pleidrups sidste periode som borgmester for Morsø Kommune, og den grønne nyvalgte lærte meget af den erfarne socialdemokrat, der efter mange år i kommunalpolitik, ikke ønskede genvalg i 2009.

En post, der var meget spændende for ham.

Det var i den tid, at amterne blev nedlagt, og regionerne opstod.

I starten havde regionerne stort set kun sundhedsområdet, mens kommunerne havde de resterende ansvarsområder.

Samtidig blev der i kommunalbestyrelsen på Mors også truffet upopulære beslutninger.

Ikke mindst, da buskørslen her på øen blev totalt omlagt.

Der kom væsentligt færre afgange, fortrinsvis tilrettelagt efter skolebørns behov.

Samtidig blev det gjort gratis at køre med bussen, men mange mente, at det var en stakket trøst, når der var så få afgange.

Det var også i den periode, at flextursordningen blev indført.

  • Der var store protester i Flade, kan jeg huske. Men vi sparede seks millioner kroner om året på omlægningen, fortæller Poul Roesen, som også kan oplyse, at udregninger viste, at det kostede kommunen mere at bibeholde busruten til Flade end at sende en taxi ud til kunderne i flextursordningen.

Upopulære beslutninger er nødvendige

  • Jeg er ikke typen, der træffer populære beslutninger for at tækkes folk. Den slags synes jeg der er rigtig meget af i tiden. Jeg ved godt, at man ikke får venner af at træffe de nødvendige beslutninger, der ofte gør ondt på borgere, og det er også hårdt. Men kan man ikke holde til dét, skal man ikke være i kommunalpolitik, mener Poul Roesen.

Han overvejer en sjælden gang at genopstille, men kun, når han hører om noget, de nuværende kommunalpolitikere efter hans mening ikke har gjort rigtigt.

  • Men jeg ved, at hvis jeg gik ind i det igen, så var det med fuld musik, og det har jeg ikke kapacitet til længere, erkender Poul Roesen overfor Her På Øen.

 

Bliver livet genudsendt?

Det mener Poul Roesen ikke, og derfor har han altid lagt vægt på at få oplevelser samtidig med at han passer arbejdet.

Han har haft mange store poster og tillidshverv samtidig, men han synes, han altid har været god til at prioritere det vigtigste.

 

  • Men i dag kan jeg da egentlig godt undre mig over, at man har kunnet holde til det, filosoferer han, og fastslår, at han i eftertænksomme stunder er meget taknemmelig for sit liv.

 

Nytårsaften 2012 kom en vildfaren nytårsraket for tæt på, og Poul Roesen døjede længe med efterveer.

I dag har han fået hørelsen helt tilbage igen, og synet er også intakt.

Dog har han ingen pupil i det ene øje, og blændes derfor nemt af solen.

Hørelsen tog det en syv-otte år at komme tilbage på fuld kraft.

Men alt i alt er der ikke noget at klage over, når Poul Roesen skal sætte ord på sin tilværelse.

Og er der brug for afstresning, er engen med køerne og deres kalve en lise for ildsjælen Poul Roesen.

 

Her På Øen håber, at storken vælger at slå sig ned i den fine rede, og takker Poul Roesen for medvirken i Her På Øens nye serie ”Hvor blev de af?”

Som altid dybt engageret og positiv.

 

Billede fra 2009: Arkivfoto: Dorit Glintborg

Øvrige billeder: Poul Roesen