Denne artikel er skrevet af Dorit Glintborg

dorit@herpaaoeen.dk

 

Alt i alt er det et tilfreds socialudvalg i Morsø Kommune, der i går holdt møde, hvor de forskellige sager det forløbne år blev drøftet indgående.

 

På mødet blev der redegjort for antallet af sager på socialområdet i kommunen, der det seneste år er sendt til ankestyrelsen.

Med andre ord, når borgere ikke er tilfredse med en afgørelse fra Morsø Kommune.

Socialudvalgsformand Henning Sørensen glæder sig over, at ud af i alt 64 indsendte sager, har Morsø Kommune kun i fem tilfælde fået besked på at ændre en procedure eller beslutning.

  • Det kan være tildeling af hjælpemidler eller boligstøtte, forklarer Henning Sørensen til Her På Øen.

Herudover er fire sager sendt retur til kommunen med besked fra ankestyrelsen på at dokumentere sagerne yderligere, før der tages stilling til, om der er sket fejl i sagsbehandlingen.

Henning Sørensen er glad for, at forvaltningen helt åbenlyst laver en god sagsbehandling, men han er også glad for borgernes mulighed for at klage.

Ydermere blev der på socialudvalgsmødet drøftet tilsynsrapporter på socialområdet på Mors.

Også her glæder udvalget sig over et overvejende meget positivt resultat.

I de allerfleste tilfælde har Morsø Kommune fået karakteren 4 eller 5, hvor 5 er det højeste.

 

  • Der, hvor vi især har fået bemærkninger, er angående mangelfund dokumentation. Det glæder mig meget, at det ikke handler om, at vi ikke passer borgerne ordentligt, understreger Henning Sørensen.

Pressefoto: Morsø Kommune.