Inden årets udgang vil der være 96 nye ladepunkter rundt om på øen. Så nu bliver det lettere for blandt andet turister med el-bil at nyde Mors, mens bilen får strøm.

Når øens turister næste år tager turen til palmerne i Sillerslev, lagunen ved Ejerslev Havn eller til UNESCO-kandidaten Hanklit, vil der være mulighed for at lade el-bilen op på parkeringspladsen, imens de oplever attraktionerne.

Stederne vil være blandt de ladepunkter, som er en del af Morsø Kommunes plan for flere ladestandere på øen, og de vil blive etableret i løbet af efteråret.

Baggrunden for planen er et nyt lovkrav kombineret med, at Morsø Kommune også har set nærmere på, hvor der med fordel oprettes ladestandere på nogle af øens offentlige parkeringspladser. Flere steder vil der blive etableret hurtig-ladere, hvilket i praksis betyder, at el-bilerne nemt er ladet op inden shoppingturen er færdig eller badeturen er slut.

– Det er godt nyt for Mors med flere ladestandere rundt om på hele øen til glæde for turister og lokale. Det er også godt i forbindelse med kommunens indsats for den grønne omstilling siger Meiner Nørgaard, formand for Udvalget for Teknik og Miljø.

Ingen udgifter for Morsø Kommune
Der er kommet et lovkrav i bygningsreglementet om, at der pr. 1. januar 2025 skal være mindst en ladestander til el-biler ved alle bygninger, hvor der er mindst 20 parkeringspladser. Bygninger, som alene indeholder boliger, er dog undtaget.

En tværfaglig arbejdsgruppe i Morsø Kommune har set nærmere på lovkravet, og hvordan kommunen kan leve op til det. Det har ført til et udbud med 3 delaftaler, hvor Energi- og Telekoncernen Norlys har vundet alle delaftaler.

Hvis alt går efter planen, vil Norlys etablere 48 nye ladestandere i løbet af efteråret rundt om på hele øen.