Fuld enighed om budgetforlig 2021 for Mors

Alle partier kan tilslutte sig budgetforliget for 2021, oplyser Morsø Kommune i en pressemeddelelse til Her På Øen:

Forliget har fokus på at sikre driften og skabe rum for fortsat udvikling af Mors. Forliget er hjulpet på vej af et særtilskud på 16 millioner kr. og et tilsagn på lån af 9 millioner kr. fra staten. Baggrunden er blandt andet det stigende pres på velfærdsydelserne i takt med den demografiske udvikling i området. Samlet set omfatter budgetforliget netto ca. 1,5 milliarder kr., hvor der overordnet set er skal-opgaver og kan-opgaver for kommunen. Det er blandt kan-opgaverne, som politikerne prioriterer imellem, for at sætte retningen for Mors.

Partierne er enige om, at man overordnet set bevarer kvaliteten af service, samtidig med at der også er blevet plads til at styrke turisme- og erhvervsudviklingen samt skabe nye anlægsforbedringer. Derudover er der også en forståelse for, at man på det tekniske område vil opleve, at der sker tilpasninger for at komme i mål med budgetforliget. Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester Morsø Kommune: – Jeg er meget tilfreds med forliget, som der er fuld enighed om. Vi formår at fastholde velfærden og sikre, at vi fortsat kan udvikle Mors, så det bliver et endnu mere attraktivt sted at bo, arbejde og besøge. Samtidig har vi særligt fokus på at Morsø Kommune som arbejdsplads, også fremover er et rart sted med høj trivsel og gode arbejdsforhold. Tore Müller, gruppeformand Socialdemokratiet (A): – Det er virkeligt godt, at vi trods en presset økonomi er lykkedes med at finde midler til M.C. Holms Skole, så den får et særligt løft. Det handler blandt andet om, at de svære overgange fra eksempelvis børnehave til skole bliver lettere, og har et pædagogisk sigte.

Derudover er jeg meget stolt af, at vi fortsætter med tiltaget Familiens Trivsel, som er en helhedsorienteret tilgang til familier. Metoden er helt unik, og noget vi har udviklet i Morsø Kommune, som virkelig gør en forskel for de involverede. Jeg vil også gerne fremhæve, at vi politisk har prioriteret at sikre et kvalitetsløft for ordblinde, som vil betyde meget for den enkelte. Det er også på sin plads at nævne, at det vil kunne mærkes, at servicen på det tekniske område skæres til. Meiner Nørgaard, gruppeformand Dansk Folkeparti (O): – I Dansk Folkeparti ser vi det som et godt forlig for morsingboerne. Vi har været med til at udvise økonomisk ansvarlighed samtidig med, at vi kan holde serviceniveauet på dagpasnings-, skole- og ældreområdet. Der er desuden rum til at sikre udvikling på tværs af øen, som eksempelvis servicebygningen ved Sillerslev Havn og de 10 millioner til energirenovering, som også vil komme lokale håndværkere til gode. Hanne Haldrup, gruppeformand Venstre (V): – Der ligger et stort forarbejde bag, og jeg føler vi er kommet frem til et godt kompromis. For os har det været vigtigt, at driftsbesparelserne er bredt fordelt. Derudover er vi også meget begejstrede for at fortsætte Familiens Trivsel, og at vi kan realisere vores ønsker for M.C.Holms Skole, så de fysiske rammer understøtter overgangene fra vuggestuen, børnehaven, indskolingen og skolestarten. Desuden er jeg meget glad for de 9 millioner kr., som vi har sat af til opstartspuljen, for at vi kan omfavne nye tiltag og støtte projekter, der kræver medfinansiering. Viggo Vangsgaard, gruppeformand SF ‒ Socialistisk Folkeparti (F): – Det er tilfredsstillende, at vi har formået at holde ældre- og børnepasningsområdet næsten skadefri. I forlængelse af det, så ser vi også frem til at forholdene på M.C. Holms Skole bliver forbedret til glæde for 7. september 2020 både børn, forældre og medarbejdere. Desuden er det godt, at vi får styr på vores køkkener i blandt andet Skovparken og Fjordglimt, så der ikke længere skal køres med dispensation, og medarbejderne får bedre arbejdsforhold. Jeg vil også fremhæve det fornuftige i, at vi har afsat en pulje til uforudsete udgifter, og at der er blevet plads til en servicebygning i Sillerslev Havn.

Samtidig anerkender jeg også, at den daglige service i teknisk drift vil blive ramt af dette forlig, og det vil blandt andet betyde mere ukrudt langs vejene. Jeg vil også fremhæve vores øgede fokus på turismedelen med bedre skiltning, samt bedre cykel- og vandrestier. Så alt i alt et godt forlig for Mors. Ellen Philipsen Dahl, gruppeformand Demokratisk Balance (M): – Jeg vil især lægge vægt på udviklingspuljen på de 800.000 kr. som både kan være med til at søsætte nye turisme- og erhvervsprojekter samt bygge videre på nogle af vores eksisterende samarbejdsaftaler. Jeg er også meget glad for, at vi i den fælles hensigtserklæring arbejder videre med fremtidsplanerne for Monas Hus i samarbejde med Real Dania.

Det kan blive et fantastisk projekt til glæde for mange aktører. Også tiltaget Familiens Trivsel giver så meget mening. Især på beskæftigelsesområdet, gør det en synlig forskel, at vi ser på det hele menneske. Derudover vil jeg også fremhæve opstartspuljen, som kan være med til fremme nye udviklingsprojekter og være en støtte til større projekter som eksempelvis søsportscenteret til glæde for både turister og erhverv. Jette Jepsen, gruppeformand Radikale Venstre (B): – Det var afgørende for os, at vi inden budgetseminariet fik udmeldt størrelsen på særtilskuddet, for at kunne underskrive et forlig. Det var dejligt at særtilskuddet også havde en størrelse som gjorde det muligt at minimere besparelser på velfærdsområderne for børn og ældre. Vi havde et stort ønske om at udviklingstiltaget Familiens trivsel kunne fortsætte fremover. For os var det også et stort ønske at folkeskolerne M. C. Holms Skole og Erslev skole blev tilgodeset på anlægssiden. Et andet stort ønske fra Radikale Venstre er at få gang i udbygningen af cykelstier på Mors. Derfor er vi glade for netop dette er indarbejdet i forståelsespapiret vedrørende turismeudviklingen. Cykel- og vandrestierne underbygger i hverdagen morsingboernes sikkerhed og sundhed.

Henning Sørensen (V), udvalgsformand for Det Sociale Udvalg: – Det er virkeligt et tilfredsstillende budget, hvor vi formår at bevare et højt serviceniveau. Vi opererer med en ramme på ca. 500 millioner kr. på det sociale område, og derfor er en besparelse på 750.000 kr. relativ lille i den sammenhæng. Budgetforliget har givet os muligheden for, at vi kan analysere vores område i dybden, og det er altid sundt at se på, om vi kan gøre det lidt bedre og billigere.

Tekst og foto: Morsø Kommune