Her På Øen bringer dette læserbrev fra Meiner Nørgaard, Dansk Folkeparti på Mors:

 

Dansk Folkeparti`s medlemmer på Mors har valgt mig som spidskandidat til Kommunalvalget d. 16. november.

En opgave jeg er ydmyg over for, en opgave jeg tilgår med største ildhu og glæde. Det er en glæde at være med til at fortælle morsingboerne om de tiltag som DF på velfærdsområderne mener der skal styrkes og være med til at sætte fremtidige præg på den positive udvikling der er på Mors.

Vi er pt. 5 kandidater på DF`s liste. De øvrige er: Kommunalbestyrelsesmedlem Anette Svindborg, Lars Brian Hovmøller, Morsø Maskinstation, Palle Odgaard, Sejerslev Bageri og efterlønner Kjeld Jensen, Nykøbing.

Vi regner med at finde yderligere et par kandidater hen over efteråret.

 

Udvikling til gavn for at alle på Mors betyder rigtig meget for mig.  De ting kommunen iværksætter og støtter op om skal være fordelt i hele kommunen. På den måde giver kommunens slogans, ”Sammen er vi bedst” og ”Fælles om Mors” mening og kan mærkes positivt i alle lokalområder på Mors.

 

I DF`s valgprogram ved det seneste valg i 2017 erklærer vi at Morsø Kommune skal være landets mest erhvervsvenlige kommune, da det er grundlaget for at vi fortsat kan styrke vores velfærd. Det mener jeg stadig Mors skal være. Dansk Industri udgiver hvert år en rangliste over kommunerne i Danmark. Da jeg startede som Formand for Teknisk Udvalg for 7 ½ år siden lå vi på en plads som nummer 80 ud af landets 98 kommuner, nu er vi nummer 15. En pæn fremgang, men vi skal fortsætte kampen.

 

I min tid som formand for Teknisk Udvalg har vi energirenoveret kommunale bygninger for 40 mio. kr., penge der kommer tilbage igen i form at sparede energiudgifter. Vi har vindmøller og solcelleanlæg. Vi har etableret store vådområder og flere er på vej. Så langt hen ad vejen er vi godt med i den grønne omstilling. Der skal selvfølgelig hele tiden tænkes nyt, og det gør jeg med ”DF`s sunde fornuft” som overskrift.

 

Borgmesteren og hans folk har købt et professionelt filmselskab til at stå for deres reklamer op til valget. Det har vi ikke råd til Dansk Folkeparti, så langt hen ad vejen klarer vi det ad frivillighedens vej. Det tror jeg faktisk også er det mest sunde, og så afspejler det godt det lokalsamfund vi alle er en del af, nemlig at Mors er begunstiget af rigtig mange frivillige personer der gør en enorm indsats og det ligger mig meget på sinde at kommunen skal støtte op de frivillige initiativer.

 

I den nuværende Kommunalbestyrelse er der et Venstre flertal, det behøver der ikke være efter næste valg.

Det har ikke været det store problem i denne periode, Dansk Folkeparti har haft masser af indflydelse, men

vi skal helst ikke tilbage til sognerådspolitikken, vi skal have maksimal borgerinddragelse og åbenhed, og det er jeg og DF garant for.

Jeg har altid ment at samarbejde er den bedste måde at skabe resultater på i politik og i den nuværende periode har jeg haft en rigtigt godt samarbejde med Borgmesteren som jeg håber, kan fortsætte efter valget d. 16. november. Jeg og DF går til valg på at det borgerlige samarbejde skal fortsætte, det har vist sin bæredygtighed, både med hensyn til velfærd og udvikling.

 

Der er en ting vi politikere aldrig må glemme. Det er at ved enhver beslutning er der borgere der er berørt, der er menneskeskæbner bag ved, og det glemmer jeg aldrig.